Lactatiekunde

NVL logo

Specialistische begeleiding bij
BORSTVOEDING


(Deze informatie is overgenomen uit de folder van de NVL)

Informatie voor ouders

Wetenschappelijk onderzoek toont aan wat ouders gevoelsmatig al wisten:

BORSTVOEDING IS DE BESTE BABYVOEDING!

Borstvoeding is niet alleen goed voor de baby, het heeft ook aantoonbare voordelen voor de gezondheid van de moeder.

Er is lang gedacht dat het niet uitmaakte of een baby met moedermelk of met kunstmatige zuigelingenvoeding werd grootgebracht.
De afgelopen veertig jaar is veel onderzoek gedaan naar de samenstelling en de beschermende eigenschappen van moedermelk.
Nu we weten dat het wel degelijk verschil maakt, is het nog belangrijker geworden dat ouders die voor borstvoeding kiezen goede begeleiding krijgen.
Ook naar de techniek van het borstvoeding geven is veel onderzoek gedaan; nieuwe methodes zijn ontwikkeld om ook in bijzondere situaties optimale kansen te bieden.
Lactatiekundigen beschikken over deze kennis en over de vaardigheden om die over te dragen aan ouders en aan andere hulpverleners.

DE LACTATIEKUNDIGE

Borstvoeding geven is aangeleerd gedrag. Kennis over het geven van borstvoeding wordt vrijwel niet meer spontaan in het dagelijks leven opgedaan.
Ervaringsdeskundigen van borstvoedingorganisaties bieden al vele jaren hulp en informatie aan ouders.
De ondersteunende en voorlichtende taak van deze organisaties draagt bij aan het welslagen van de borstvoeding in normale omstandigheden.
Het geven van intensieve professionele begeleiding valt echter buiten hun bereik.

Ziekenhuisopname bij borstgevoede baby's is vijf keer kleiner.

De meeste ouders zullen weinig problemen ondervinden bij het geven van borstvoeding.
Soms zijn er echter omstandigheden waarbij, ondanks hulp en advies van andere hulpverleners, problemen ontstaan rondom het geven van borstvoeding.
Dan kan de lactatiekundige met haar gespecialiseerde kennis hulp bieden.
De lactatiekundige geeft advies en begeleiding in bijzondere situaties zoals vroeggeboorte, ziekte of handicap van moeder en/of baby, meerlingen, groeiachterstand, zuigproblemen van de baby en in alle gevallen waarbij de borstvoeding niet lijkt te willen lukken.

HOE WERKT DE LACTATIEKUNDIGE?

Ouders die behoefte hebben aan specialistische hulp bij borstvoeding, kunnen worden doorverwezen naar een lactatiekundige of zelf contact met een lactatiekundige opnemen.
In een eerste contact, waarin de situatie kort wordt uitgelegd, wordt afgesproken waar de begeleiding het beste plaats kan vinden.
Er kan een afspraak worden gemaakt bij de moeder thuis, bij de lactatiekundige of in het ziekenhuis.
Na het eerste consult, dat al gauw een uur in beslag neemt, heeft de lactatiekundige een goed beeld van de situatie en kan zij gerichte adviezen geven.
Afhankelijk van de aard van het probleem kunnen meer consulten nodig zijn, of kan de verdere begeleiding telefonisch plaatsvinden.

Moedermelk beschermt tegen:
* Infecties van het maag- darmkanaal:
* het middenoor
* de luchtwegen
* de urinewegen
* de hersenvliezen
* Allergische aandoeningen
* Diabetes Mellitus
* Hart en vaatziekten
* Necrotiserende Enterocolitis
* Wiegedood

En bevordert optimaal:
* De groei van de baby
* De ontwikkeling van de hersenen
* De ontwikkeling van het zenuwstelsel

LACTATIEKUNDIGEN IN NEDERLAND

Sinds 1992 zijn in Nederland lactatiekundigen IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) werkzaam.
De lactatiekunde is een nog jonge tak van de gezondheidszorg.
In 1993 werd de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen opgericht.
De vereniging heeft o.a. als doel bredere bekendheid te geven aan dit nieuwe beroep.
Daarnaast is zij in onderhandeling met ziektekostenverzekeraars om het consult van de lactatiekundige opgenomen te krijgen in het verzekeringspakket.

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Fondsenwervingsacties Volksgezondheid

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen
Postbus 5243
2701 GE Zoetermeer
Tel secretariaat: 030 - 69 12 847 of 079 - 32 90 096


Terug naar Hoofmenu

Voor verdere informatie en/of vragen kun U een E-mail sturen naar:EricaStapper@xs4all.nl